Recent News

Nyhetsbrev för den vetgirige

[contact-form-7 id="2374"]

Content Marketing

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring, kan kortfattad beskrivas som en strategisk målgruppsanpassning där man kan skapa bra och intresseväckande innehåll.

Allt fler företag börjar använda sig, och ser värdet, av content marketing, vilket på sikt ska leda till en ökad försäljning. För detta krävs dock en genomtänkt innehållsstrategi och rätt redaktionella ton. Det ska också göras i rätt kanal och anpassas för både kanalen och målgruppen.

Genom våra produkter – magasin, tidningar och webb – skapar vi goda förutsättningar för en lyckad innehållsmarknadsföring genom att vi hjälper våra kunder kommunicera sitt budskap i rätt redaktionella sammanhang och till rätt målgrupp.