Ett samarbete med MediaValue ger dig en lyckad ämnesspecifik marknadsföring. Du syns i rätt sammanhang, i rätt kanaler
och du når rätt målgrupp.

Vad vi erbjuder


Om oss
Vi är ett engagerat team med bred och hög kompetens och vi ser det som en självklarhet att vårt arbete leder till en ökad lönsamhet samt nöjda återkommande kunder. Genom att erbjuda medielösningar som håller hög kvalitet, hög trovärdighet och högklassig form kopplar vi rätt läsare och kunder med rätt tjänster och företag.


Våra tjänster
Vi utvecklar, producerar och publicerar tematidningar, magasin och webbplatser. Vi tar upp ämnen och områden som berör, inspirerar och informerar läsarna, det vill säga era framtida klienter. Vi publicerar oberoende redaktionellt material och intervjuar sakkunnig expertis, branschexperter och inspirerande profiler.


Distribution
Våra tematidningar distribueras i och tillsammans med Sveriges mest lästa vecko-och dagstidningar och webbsidor, däribland Svenska Dagbladet och Icakuriren. Våra magasin når hela branschen och beslutsfattare inom sina specifika ämnesområden. Vi finns med på branschmässor, konferenser, event, sociala medier m.m.


Resultat
Genom att kombinera rätt ämnen med rätt distributionskanaler och rätt målgrupp inspirerar och informerar vi våra läsare, era kunder, till framtida affärer. Ett samarbete med MediaValue ger dig en lyckad ämnesspecifik marknadsföring. Du syns i rätt sammanhang och i rätt kanaler och du når rätt målgrupp.

Våra tidningar